Реєстрація/зняття з місця проживання

Оберіть послугу

Строк надання послуги: у день безпосереднього звернення

Результат надання послуги: реєстрація місця проживання у вигляді довідки (д.13)

Заява

Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні)

Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України (якщо дитина не досягла 16-річного віку)

Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)

Документи, що підтверджують право на проживання в житлі

Документи, що підтверджують право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту

Документи, що підтверджують проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації

Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання

Документ, що посвідчує особу законного представника (у разі подачі заяви законним представником)

У разі подачі заяви законним представником, документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)

> 37 грн.22 коп. (0,0085 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)- Реєстрація місця проживання в місячний термін або одночасно зняття та реєстрація* місця проживання;
>62 грн. 03 коп. - (0,0255розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) -Реєстрація місця проживання з одноразовим порушенням встановленого строку;

*При реєстрації одночасно із зняттям, збір стягується лише за одну адміністративну послугу за новим місцем проживання.

Строк надання послуги: у день безпосереднього звернення

Результат надання послуги: реєстрація місця проживання у вигляді витягу з реєстру територіальної громади

1Заява особи або її законного представника

2Судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

3Свідоцтво про смерть

4Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку

5Інші документи, які свідчать про припиненняпідстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні)

6Документ, який свідчить про припинення підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту

7Інші документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)

8У випадку припинення підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням зняття з реєстрації здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників

9У випадку зняття з реєстрації місця проживання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування

10Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання, якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження

11Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)

12Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

13Документ, що посвідчує особу законного представника (у разі подачі заяви законним представником)

14У разі подачі заяви законним представником, документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)

15Згода інших законних представників (у разі наявності) (у разі подачі заяви законним представником )

37 грн. 22 коп. (0,0085 розміру прожиткового мінімуму)

*При реєстрації одночасно із зняттям, збір стягується лише за одну адміністративну послугу за новим місцем проживання.

Строк надання послуги: у день безпосереднього звернення

Адміністративний збір: не застосовується

Результат надання послуги: Витяг з реєстру територіальної громади.

Документ, що посвідчує особу;

Довіреність, посвідчена в установленому законодавством України порядку;

Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Строк надання послуги: у день безпосереднього звернення

Результат надання послуги: довідка про зареєстрованих осіб

Адміністративний збір: не застосовується

1 Правовстановчі документи на будинок/квартиру

2 Документ, що посвідчує особу

3 Довіреність, посвідчена в установленому законодавством України порядку

4 Письмова згода особи, щодо якої запитується інформація

5 Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника